Αίτηση Συμμετοχής


Κωδικός: SWS 2023-2024.
Ημ/νια Έναρξης: 01/09/2021
Τίτλος: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Safe Water Sports - για Δημοτικά Σχολεία & Nηπιαγωγεία
Τύπος:
Περιγραφή:

Το Safe Water Sports δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει σαν στόχο την ενημέρωση – εκπαίδευση των μαθητών αναφορικά με την ασφάλειά τους στην παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις λοιπές δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται σε αυτή. Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για την πρωτοβάθμια και περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δραστηριότητες που συνδυάζουν την μάθηση και την ψυχαγωγία και οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά τους στη θάλασσα, στο κολυμβητήριο, στα θαλάσσια σπορ και στις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή.Είστε Νέος Χρήστης στο http://e-learning.safewatersports.gr