Αίτηση Συμμετοχής


Κωδικός: SWS 2023-2024 safe swimming
Ημ/νια Έναρξης: 20/06/2022
Τίτλος: Πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης-για σχολεία, κολυμβητικούς συλλόγους & κολυμβητήρια
Τύπος:
Περιγραφή:


Το Safe Water Sports, ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που προωθεί την ασφάλεια του νερού στο υδάτινο περιβάλλον, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου ενημέρωσης και πρόληψης των ατυχημάτων και των πνιγμών. Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα κολύμβησης για παιδιά προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα της εκμάθησης στις κολυμβητικές πισίνες μέσα από την απόλαυση του νερού, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σχετικά με την ασφάλειά τους στο νερό. Το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης συνδυάζει την απόκτηση βασικών γνώσεων τεχνικής διαφόρων κολυμβητικών στυλ, την ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικών στοιχείων για την απόλαυση στο νερό μέσα από παιγνιώδη μάθηση και παράλληλα την ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την ασφάλειά τους στο νερό.Είστε Νέος Χρήστης στο http://e-learning.safewatersports.gr