SWS

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (click για να δείτε την απόφαση), αφορά στην εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια στη παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ αλλά και γενικότερα τις δραστηριότητες που γίνονται στο νερό.

Στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης, και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα όλων είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δραστηριότητες που συνδυάζουν την μάθηση και την ψυχαγωγία και οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά τους στη θάλασσα (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ) και στις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή.Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (πχ. καλλιτεχνικά, γλώσσα, κοινωνική αγωγή, γεωγραφία, φυσική, ξένη γλώσσα κλπ) και μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν επιλέγονται και οι κατάλληλες δραστηριότητες. Για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ δημοτικού η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ενότητας 3 «ΚΑΝΩ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ» δεν θα είναι υποχρεωτική και μπορεί να παραληφθεί, αφου αυτή αφορά κυρίως μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Όλο το υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διανέμεται μέσω της online πλατφόρμας Safe Water Sports Academy, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για την παρακολούθηση της προόδου της κάθε ομάδας από τον εκπαιδευτικό και το Safe Water Sports.

Το πρόγραμμα προτείνεται να υλοποιηθεί από μια Ομάδα μαθητών (ένα τμήμα κάποιας τάξης) που θα επιβλέπεται από έναν εθελοντή εκπαιδευτικό. Θα ξεκινάει οποτεδήποτε μέσα σε μια σχολική χρονιά και θα ολοκληρώνεται μέχρι την λήξη της. Η εθελοντική συνδρομή του εκπαιδευτικού, που θα επιβλέπει και θα συμβουλεύει την Ομάδα στις δραστηριότητές της, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή της Ομάδας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Ένας από τους μαθητές της Ομάδας θα εκλέγεται στην αρχή ως Αρχηγός της Ομάδας και θα την εκπροσωπεί, μαζί με τον Εθελοντή εκπαιδευτικό, σε όλες τις επικοινωνίες της Ομάδας με το Safe Water Sports.

Στόχος κάθε ομάδας είναι να πραγματοποιήσει το 50% + 1 από τις δραστηριότητες του προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα. Στην περίπτωση αυτή η υλοποίηση θεωρείται ολοκληρωμένη και επιτυχής. Η κονκάρδα «Θαλασσοφύλακα» του Προγράμματος θα δίνεται σε κάθε μαθητή, μέλος της ομάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στα παιδιά-μέλη των ομάδων και στους εθελοντές-Εκπαιδευτικούς τους που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα, το Safe Water Sports θα απονέμει Ειδικό Αναμνηστικό Δίπλωμα.

Τον Σεπτέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους θα διοργανώνεται στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο των θαλασσοφυλάκων στο οποίο θα συμμετέχούν 13 αποστολές, μια από κάθε Περιφέρεια της χώρας. Η αποστολή της κάθε περιφέρειας θα προέρχεται από το σχολείο εκείνο της περιφέρειας που υλοποίησε τις περισσότερες δραστηριότητες του προγράμματος, και θα απαρτίζεται από τον εθελοντή εκπαιδευτικό που ήταν επικεφαλής της Ομάδας, τον αρχηγό της Ομάδας (μαθητή) με τους γονείς του. Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι μια μέρα και σε αυτό θα ανταλλάσσονται γνώμες , εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με στόχο την συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης στην online πλατφόρμα του εκπαιδευτικού ποργράμματος θα δημοσιεύεται κατάλογος με τα σχολεία που συμμετείχαν κάθε χρονιά στο πρόγραμμα καθώς και δείγμα από την δουλεία που έκαναν οι συμμετέχοντες (εφόσον το επιθυμούν).

Για να δείτε τα βήματα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο:

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Απολογισμό Εκπαιδευτικών Δράσεων:

Εκπαιδευτικές δράσεις

Βήμα 1ο - Αίτηση Συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές έως 28 Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς. Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο εκπαιδευτικός θα λάβει με email με τους κωδικούς πρόσβασης στην online πλατφόρμα (username, password).

Στην ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Email επικοινωνίας
  • Σχολείο
  • Σχολική Τάξη που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα
  • Διεύθυνση σχολείου (οδός-αριθμός)
  • T.K.
  • Γεωγραφική Περιφέρεια της χώρας που ανήκει το σχολείο
  • Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Βήμα 2ο Ενεργοποίηση

Μόλις ο εκπαιδευτικός λάβει στο email που δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους κωδικούς πρόσβασης, μπορεί πλέον να συνδεθεί σε αυτήν και να αρχίσει την υλοποίηση του Προγράμματος με τους μαθητές.

Ο εκπαιδευτικός συνδέεται (login) στην online πλατφόρμα Safe Water Sports Academy για να κατεβάσει τον κατάλογο των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τις οδηγίες χρήσης της online πλατφόρμας.

Βήμα 3ο Υλοποίηση

Όταν υλοποιηθεί μια δραστηριότητα του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να «ανεβάσει» (upload) στην online πλατφόρμα τα ζητούμενα από το Πρόγραμμα αποδεικτικά ότι η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς. Η συμμετοχή κάθε σχολείου στο πρόγραμμα θα δημοσιεύεται στην Online πλατφόρμα. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να δώσουν την άδεια στην πλατφόρμα να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους.

Με την λήξη του προγράμματος ο εκπαιδευτικός θα λάβει ένα email στο οποίο θα αναφέρεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος.

Η κονκάρδα «Θαλασσοφύλακα» του Προγράμματος θα δίνεται σε κάθε μαθητή, μέλος της ομάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στα παιδιά-μέλη των ομάδων και στους εθελοντές-Εκπαιδευτικούς τους που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα, το Safe Water Sports θα απονέμει επίσης Ειδικά Αναμνηστικά Διπλώματα τα οποία θα στέλνονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση του σχολείου.

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα συμπληρώστε την ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής κάνοντας click στο ακόλουθο σύνδεσμο. Στην συνέχεια θα λάβετε email με τους κωδικούς πρόσβασης στην online πλατφόρμα (username, password), ώστε να συνδεθείτε και να υλοποιήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.


Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής