SWS

Σχολεία & Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Σχολεία & Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) είναι κατεξοχήν οργανισμοί με αυξημένη ευαισθησία πάνω σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. Η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, όπως άλλωστε οφείλει, αναφορικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών που προσφέρουν στα παιδιά γνώσεις και εμπειρίες σε διάφορους τομείς της κοινωνικής τους ζωής.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του o Οργανισμός δημιούργησε την online διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με την ονομασία “Safe Water Sports Academy”, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά και νέους ηλικίας από 5 έως 16 ετών. Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται μέσω του Safe Water Sports Academy χρησιμοποιείται επίσης από το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, για την εκπαίδευση-ενημέρωση των παιδιών μέσα στις σχολικές τάξεις, στα δημόσια σχολεία όλης της χώρας, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος διαλέξεων από το Υπουργείο Παιδείας, με την ονομασία «ΠΡΟΣΕΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ». Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνονται-εκπαιδεύονται με το πρόγραμμα αυτό. Μέσω θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, το Safe Water Sports Academy έχει σαν βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών ώστε να ενισχύσουμε την πρόληψη και να πετύχουμε την μείωση του αριθμού των πνιγμών και των ατυχημάτων που γίνονται κάθε χρόνο στη θάλασσα.

Μέσω του Safe Water Sports Academy μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά & ενημερωτικά προγράμματα:

1. Safe Water Sports Presentation Academy

Στο πρόγραμμα διάλεξης (Safe Water Sports Presentation Academy), το οποίο μέσα σε διάρκεια περίπου μιας διδακτικής ώρας, παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας που πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν και να ακολουθούν στην παραλία, στην κολύμβηση και στα θαλάσσια σπορ. Το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που το παρακολουθούν: παιδιά 5-8 ετών, 9-11 ετών και 12+. Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι πλήρως ηχογραφημένο (ελληνικά και αγγλικά) και επομένως η παρουσίαση στα παιδιά μπορεί να γίνει χωρίς ο εκπαιδευτικός να απαιτείται να έχει ειδικές γνώσεις ή να να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την δομή του εκπαιδευτικού υλικού μπορείτε να βρείτε στην επιλογή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» από το menu του παρόντος website. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό.

Αίτηση για Presentation Academy
2. Safe Water Sports Education Academy

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Safe Water Sports Education Academy), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει περισσότερες από 50 διαφορετικές δραστριότητες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την μάθηση. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί από ομάδα μαθητών ίδιας ηλικίας (κατά προτίμηση σχολικό τμήμα) και επιβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό του σχολείου που έχει την ευθύνη του συντονισμού, της οργάνωσης και της χρήσης της πλατφόρμας αυτής. Το πρόγραμμα αυτό έχει δύο κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που το παρακολουθούν: παιδιά 6-8 ετών (Α, Β και Γ Δημοτικού), και 9-11 ετών (Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού). Στόχος της ομάδας είναι να υλοποιήσει το 50% + 1 από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί για το ανέβασμα (uploading) των αποτελεσμάτων της κάθε δραστηριότητας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ. Αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα αυτό γίνονται αποδεκτές έως 31/12 κάθε έτους.

Αίτηση για Education Academy

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο από τα παραπάνω δύο προγράμματα του Safe Water Sports Academy, χρειάζεστε μόνο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet και έναν projector για προβολή στην αίθουσα όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε τα παιδιά.

Η χώρα μας είναι “θαλασσινή”. Αυτό και μόνο μας καθιστά πιο υπεύθυνους, όσον αφορά στην ασφάλεια στο υγρό στοιχείο, ώστε να πάψουμε σαν χώρα να κατέχουμε την θλιβερή πρωτιά στον αριθμό τον πνιγμών κάθε χρόνο. Οι αυριανοί πολίτες είναι οι σημερινοί μαθητές. Ας τους δώσουμε λοιπόν εφόδια για είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, αρωγός στην πρόληψη

Στόχος μας είναι, η εκπαιδευτική κοινότητα με την χρήση της πλατφόρμας εκπαίδευσης Safe Water Sports Academy να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση – πρόληψη των θαλάσσιων ατυχημάτων, ώστε η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρος σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα και τις αθλητικές - ψυχαγωγικές δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή. Αισθανόμαστε την ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας την πιο δυνατή φράση που ακούσαμε σε έναρξη ενημερωτικής διάλεξης αντίστοιχου Οργανισμού που εδρεύει στην Αγγλία (STA’s Junior Lifeguard Academy):

« Έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος. Φέτος θα γίνουν 300 πνιγμοί. Πάμε λοιπόν μαζί, να δούμε πόσους -- θα προλάβουμε...»